Göm menyn

Studieplaner för forskarutbildningen vid MAI

Forskarutbildning vid Tekniska fakulteten

Forskarutbildningsämnet Matematiska vetenskaper omfattar fem ämnesområden:
Beräkningsmatematik, Matematik, Matematisk statistik, Optimeringslära och Tvärvetenskaplig matematik.

Allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå
(gäller från och med 2016-09-01)


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Jun 15 15:41:01 CEST 2018