Göm menyn

Studieplaner för forskarutbildningen vid MAI

Allmänna studieplaner vid Tekniska fakulteten

Forskarutbildningsämnet Matematiska vetenskaper omfattar fem ämnesområden:
Beräkningsmatematik, Matematik, Matematisk statistik, Optimeringslära och Tvärvetenskaplig matematik.

Allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-02-19