Göm menyn

Forskarutbildningskurser

som ges vid våra avdelningar: Beräkningsmatematik, Matematik och tillämpad matematik, Matematisk statistik och Optimeringslära.

Vårterminen 2018

Matematik och tillämpad matematik

Matematisk statistik

Optimeringslära

 

 

 

Tidigare terminer

Höstterminen 2017

Beräkningsmatematik

Matematik och tillämpad matematik

Matematisk statistik

Optimeringslära

Vårterminen 2017

Matematik och tillämpad matematik

Optimeringslära

Höstterminen 2016

Matematik och tillämpad matematik

Matematisk statistik

Optimeringslära

Vårterminen 2016

Beräkningsmatematik

Matematik och tillämpad matematik

Optimeringslära

Höstterminen 2015

Matematik och tillämpad matematik

Optimeringslära

 

Kontaktinformation

Göran Forsling,
prefekt

Tomas Sjödin,
forskarstudierektor

Pia Craemer
forskarutbildningsadministratör

 

Läs mer om

 Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Feb 05 15:43:38 CET 2018