Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

Spektralteori

Antal poäng: 5 poäng

Examinator: Anders Björn

Kurslitteratur: Arveson, W., A Short Course on Spectral Theory, Graduate Texts in Mathematics 209, Springer-Verlag, New York, 2002

Kursinnehåll: se kursens hemsida

Organisation: föreläsningar varvas med problemseminarier

Examination: aktivt deltagande i problemseminarier

Förkunskapskrav: Doktorandkurser i integrationsteori och funktionalanalys, och därtill någon kurs i abstrakt algebra som innehåller teori om ringar. Eventuellt kan doktorandkursen i funktionalanalys läsas parallellt.

Kursens hemsida


Page manager: karin.johansson@liu.se
Last updated: 2018-06-19