Göm menyn

Spektralteori

Antal poäng: 5 poäng

Examinator: Anders Björn

Kurslitteratur: Arveson, W., A Short Course on Spectral Theory, Graduate Texts in Mathematics 209, Springer-Verlag, New York, 2002

Kursinnehåll: se kursens hemsida

Organisation: föreläsningar varvas med problemseminarier

Examination: aktivt deltagande i problemseminarier

Förkunskapskrav: Doktorandkurser i integrationsteori och funktionalanalys, och därtill någon kurs i abstrakt algebra som innehåller teori om ringar. Eventuellt kan doktorandkursen i funktionalanalys läsas parallellt.

Kursens hemsida


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-06-19