Göm menyn

MAI0143
Differentialgeometri

Antal poäng: 8 hp

Examinator: Joakim Arnlind

Kurslitteratur: Manifolds and Differential Geometry, Jefferey M. Lee. Graduate Studies in Mathematics val. 107, 2009.

Kursinnehåll: Mångfalder, delmångfalder, vektorfält, tensorer, differentialformer, kohmologi, integration, vektorknippen, kovariant derivata, Riemanngeometri, kröning, ytor i R3.

Organisation: Föreläsningar.

Examination: Inlämningsuppgifter.

Förkunskapskrav: Kursen NMAC21 (Differentialgeometri) eller någon kurs i allmän relativitetsteori rekommenderas.

Kursens hemsida


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-11-19