Göm menyn

MAI0140
Optimal Transport

Antal poäng: 5 hp          

Examinator: Tomas Sjödin                 

Kurslitteratur: Föreläsningsanteckningar             

Kursinnehåll: Grundläggande resultat om Monge och Kantorovich problem inom optimal transport. C-cykliskt monotona mängder, C-konvexa funktioner, Kantorovich-Koopmans dualitet, Brenier’s sats.

Organisation: Föreläsningar med obligatorisk närvaro.

Examination: Inlämningsuppgifter och/eller presentation av något resultat i samråd med examinatorn.

Förkunskapskrav: Integrationsteori

Kursens hemsida


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-06-14