Göm menyn

MAI0134
Algebra I

Antal poäng: 8 hp

Examinator: Vladimir Tkatjev (Tkachev)

Kurslitteratur: Serge Lang: Algebra (Springer GTM#211)

Kursinnehåll: Gruppteori inklusive Sylow-delgrupper och ändliggenererade abelska grupper. Kategorier och funktorer (universella konstruktioner), fria grupper. Grundläggande teori för ringar och deras ideal. Områden med entydig faktorisering och principalidealområden. Moduler. Noetherska ringar, Hilberts bassats.

Organisation: Föreläsningar och jourtid kombinerat med en läskurs

Examination: Inlämningsuppgifter

Förkunskapskrav: Grundläggande algebra och linjär algebra

Kursens hemsida


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-03-29