Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

MAI0134
Algebra I

Antal poäng: 8 hp

Examinator: Vladimir Tkatjev (Tkachev)

Kurslitteratur: Serge Lang: Algebra (Springer GTM#211)

Kursinnehåll: Gruppteori inklusive Sylow-delgrupper och ändliggenererade abelska grupper. Kategorier och funktorer (universella konstruktioner), fria grupper. Grundläggande teori för ringar och deras ideal. Områden med entydig faktorisering och principalidealområden. Moduler. Noetherska ringar, Hilberts bassats.

Organisation: Föreläsningar och jourtid kombinerat med en läskurs

Examination: Inlämningsuppgifter

Förkunskapskrav: Grundläggande algebra och linjär algebra

Kursens hemsida


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-03-29