Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

MAI0133
Partiella differentialekvationer

Antal poäng: 8 hp

Examinator: David Rule

Kurslitteratur: Evans, Partial Differential Equations; Folland, An Introduction to Partial Differential Equations

Kursinnehåll: Svaga lösningar till andra ordnings elliptiska ekvationer, maximum- principer och egenvärden. Paraboliska och hyperboliska linjära evolutions-ekvationer, icke-linjära första ordnings partiella differentialekvationer.

Organisation: Föreläsningar och seminarier

Examination: Bestäms senare

Förkunskapskrav: Funktionalanalys. Förtrogenhet med Sobolevrum kommer att vara bra, men all nödvändig teori kommer att ges.

Kursens hemsida: Kommer senare


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-11-15