Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

MAI0133
Partiella differentialekvationer

Antal poäng: 8 hp

Examinator: David Rule

Kurslitteratur: Evans, Partial Differential Equations; Folland, An Introduction to Partial Differential Equations

Kursinnehåll: Svaga lösningar till andra ordnings elliptiska ekvationer, maximum- principer och egenvärden. Paraboliska och hyperboliska linjära evolutions-ekvationer, icke-linjära första ordnings partiella differentialekvationer.

Organisation: Föreläsningar och seminarier

Examination: Bestäms senare

Förkunskapskrav: Funktionalanalys. Förtrogenhet med Sobolevrum kommer att vara bra, men all nödvändig teori kommer att ges.

Kursens hemsida: Kommer senare


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-11-15