Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

MAI0131
Integrationsteori, del 1

Antal poäng: 5 hp

Examinator: Tomas Sjödin

Kurslitteratur: Tomas Sjödin: Integration theory (kompendium), R.F. Bass: Real analysis for graduate students.

Kursinnehåll: Mått- och integrationsteori: Algebror, sigma-algebror, vektorlattice, mått, mätbara mängder, Daniell- och Lebesgueintegraler.

Organisation: Föreläsningar kombinerat med en läskurs.

Examination: Inlämningsuppgifter

Förkunskapskrav: Analys motsvarande TATA41, TATA42 och TATA43. Funktionalanalys TATA85 eller motsvarande.

Kursens hemsida


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-03-29