Göm menyn

MAI0126
Topologisk kombinatorik/
Topological Combinatorics

Antal poäng: 8 hp

Examinator: Axel Hultman

Kurslitteratur: J. Matoušek, Using the Borsuk-Ulam Theorem, Springer, 2003. Fritt nedladdningsbart eller utdelat material.

Kursinnehåll: Varianter av Borsuk-Ulams sats med kombinatoriska tillämpningar. Teori för simpliciella och cellulära
komplex. Kombinatoriska metoder (skalbarhet, diskret Morseteori, nervsatser, fibersatser, etc) för att bestämma topologiska invarianter. Klassiska exempel på kombinatoriskt konstruerade cellkomplex och deras topologiska egenskaper.

Organisation: Föreläsningar.

Examination: Inlämningsuppgifter. Litteraturprojekt.

Förkunskapskrav: Grundläggande abstrakt algebra och diskret matematik. Att ha genomgått någon kurs i topologi är önskvärt men inget absolut krav.

Kursens hemsida


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-04-10