Göm menyn

MAI0123
Avancerad kombinatorisk optimering, mindre kurs/
Advanced Combinatorial Optimization, Small Course

Antal poäng: 4 hp

Examinator: Kaj Holmberg

Kurslitteratur: Alexander Schrijver: Combinatorial Optimization.

Kursinnehåll: valda delar ur boken.

Organisation: gruppdiskussioner.

Examination: muntlig.

Förkunskapskrav: MAI0061.


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-04-29