Göm menyn

MAI0108
Avancerad kombinatorisk optimering/
Advanced Combinatorial Optimization

Antal poäng: 8 hp

Examinator: Kaj Holmberg

Kurslitteratur: Alexander Schrijver: Combinatorial Optimization.

Kursinnehåll: Valda kapitel ur av boken.

Organisation: Gruppdiskussioner.

Examination: Muntlig.

Förkunskapskrav: -


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-09-07