Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

MAI0108
Avancerad kombinatorisk optimering/
Advanced Combinatorial Optimization

Antal poäng: 8 hp

Examinator: Kaj Holmberg

Kurslitteratur: Alexander Schrijver: Combinatorial Optimization.

Kursinnehåll: Valda kapitel ur av boken.

Organisation: Gruppdiskussioner.

Examination: Muntlig.

Förkunskapskrav: -


Page manager: karin.johansson@liu.se
Last updated: 2022-11-14