Göm menyn

MAI0107
Elektromagnetisk fältteori (läskurs)/
Electromagnetic Field Theory (reading course)

Antal poäng: 6 hp

Examinator: Magnus Herberthson

Kurslitteratur: David J. Griffiths "Introduction to Electrodynamics", third edition, International Edition, Pearson Education, 2008.

Kursinnehåll: Elektrostatiska fält. Skalära elektriska potentialen. Coulombs lag. Polarisation. Magnetostatiska fält. Vektorpotentialen. Magnetisering. Induktionslagen. Maxwells fältekvationer. Elektromagnetiska vågor.

Organisation: Självstudiekurs; inläsning + uppgiftslösning.

Examination: Skriftlig tentamen.

Förkunskapskrav: Endimensionell och flerdimensionell analys, linjär algebra, vektoranalys, grundläggande fysik.


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-04-29