Hide menu

Polopoly will be shut down December 15, 2023. Existing pages will have to be moved or will be removed at that date. Empolyees may read more at FAQ Polopoly Avveckling

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

MAI0107
Elektromagnetisk fältteori (läskurs)/
Electromagnetic Field Theory (reading course)

Antal poäng: 6 hp

Examinator: Magnus Herberthson

Kurslitteratur: David J. Griffiths "Introduction to Electrodynamics", third edition, International Edition, Pearson Education, 2008.

Kursinnehåll: Elektrostatiska fält. Skalära elektriska potentialen. Coulombs lag. Polarisation. Magnetostatiska fält. Vektorpotentialen. Magnetisering. Induktionslagen. Maxwells fältekvationer. Elektromagnetiska vågor.

Organisation: Självstudiekurs; inläsning + uppgiftslösning.

Examination: Skriftlig tentamen.

Förkunskapskrav: Endimensionell och flerdimensionell analys, linjär algebra, vektoranalys, grundläggande fysik.


Page manager: karin.johansson@liu.se
Last updated: 2022-11-15