Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

MAI0103
Representationsteori för ändliga grupper och associativa algebror/
Representation theory of finite groups and associative algebras

Poäng: 8 hp

Kursledare: Leif Melkersson

Kurslitteratur: Curtis & Reiner, Representation theory of finite groups and associative algebras. AMS/Chelsea.

Kursinnehåll: Representationer av ändliga grupper; reguljära representationen, permutationsrepresentationer, endimensionella representationer, Gruppalgebran, irreducibla och fullständigt irreducibla moduler, halvenkla ringar och moduler, Wedderburns sats , Schurs lemma, Gruppkaraktärer, ortogonalitetsrelationer, Burnsides sats, inducerade representationer.

Organisation: Föreläsningar och problemsessioner.

Examination: Aktivt deltagande i problemsessionerna.

Förkunskapskrav: Grundläggande kunskaper i algebra.


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-11-15