Göm menyn

MAI0103
Representationsteori för ändliga grupper och associativa algebror/
Representation theory of finite groups and associative algebras

Poäng: 8 hp

Kursledare: Leif Melkersson

Kurslitteratur: Curtis & Reiner, Representation theory of finite groups and associative algebras. AMS/Chelsea.

Kursinnehåll: Representationer av ändliga grupper; reguljära representationen, permutationsrepresentationer, endimensionella representationer, Gruppalgebran, irreducibla och fullständigt irreducibla moduler, halvenkla ringar och moduler, Wedderburns sats , Schurs lemma, Gruppkaraktärer, ortogonalitetsrelationer, Burnsides sats, inducerade representationer.

Organisation: Föreläsningar och problemsessioner.

Examination: Aktivt deltagande i problemsessionerna.

Förkunskapskrav: Grundläggande kunskaper i algebra.


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-04-29