Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

MAI0103
Representationsteori för ändliga grupper och associativa algebror/
Representation theory of finite groups and associative algebras

Poäng: 8 hp

Kursledare: Leif Melkersson

Kurslitteratur: Curtis & Reiner, Representation theory of finite groups and associative algebras. AMS/Chelsea.

Kursinnehåll: Representationer av ändliga grupper; reguljära representationen, permutationsrepresentationer, endimensionella representationer, Gruppalgebran, irreducibla och fullständigt irreducibla moduler, halvenkla ringar och moduler, Wedderburns sats , Schurs lemma, Gruppkaraktärer, ortogonalitetsrelationer, Burnsides sats, inducerade representationer.

Organisation: Föreläsningar och problemsessioner.

Examination: Aktivt deltagande i problemsessionerna.

Förkunskapskrav: Grundläggande kunskaper i algebra.


Page manager: karin.johansson@liu.se
Last updated: 2022-11-15