Göm menyn

MAI0009
Moderna heuristiker (redovisning)/
Modern heuristics (presentation)

Poäng: 6 hp

Kursledare: Torbjörn Larsson

Kurslitteratur: C.R. Reeves: Modern Heuristic Techniques for Combinatorial Problems, McGraw-Hill (preliminärt).

Kursinnehåll: Simulated annealing, Tabu search, Genetic algorithms, Artificial neural networks, Lagrangean relaxation, Evaluation of heuristic performance.

Organisation: För år 2005: Självstudier baserat på instuderingsuppgifter.

Examination: För 4 poäng: Redovisning av uppgifter samt Litteraturöversikt. För ytterligare 2 poäng: Projektuppgift.

Förkunskaper: Grundläggande kurser i optimeringslära.


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-04-29