Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

MAI0009
Moderna heuristiker (redovisning)/
Modern heuristics (presentation)

Poäng: 6 hp

Kursledare: Torbjörn Larsson

Kurslitteratur: C.R. Reeves: Modern Heuristic Techniques for Combinatorial Problems, McGraw-Hill (preliminärt).

Kursinnehåll: Simulated annealing, Tabu search, Genetic algorithms, Artificial neural networks, Lagrangean relaxation, Evaluation of heuristic performance.

Organisation: För år 2005: Självstudier baserat på instuderingsuppgifter.

Examination: För 4 poäng: Redovisning av uppgifter samt Litteraturöversikt. För ytterligare 2 poäng: Projektuppgift.

Förkunskaper: Grundläggande kurser i optimeringslära.


Page manager: karin.johansson@liu.se
Last updated: 2022-11-15