Göm menyn

MAI0094
Matrisberäkningar/
Matrix computations

Poäng: 7 hp

Kursledare: Lars Eldén

Kurslitteratur: G. Golub, C.F. Van Loan, Matrix computations, John Hopkins, 1996.

Kursinnehåll:

Organisation: Diskussionsseminarier, datorlaborationer, teoripresentationer av deltagarna.

Examination: Aktivt deltagande i seminarierna, datorlaborationer.

Förkunskapskrav: Introduktions- och fortsättningskurs i beräkningsvetenskap (numerisk analys).


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-08-25