Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

MAI0094
Matrisberäkningar/
Matrix computations

Poäng: 7 hp

Kursledare: Lars Eldén

Kurslitteratur: G. Golub, C.F. Van Loan, Matrix computations, John Hopkins, 1996.

Kursinnehåll:

Organisation: Diskussionsseminarier, datorlaborationer, teoripresentationer av deltagarna.

Examination: Aktivt deltagande i seminarierna, datorlaborationer.

Förkunskapskrav: Introduktions- och fortsättningskurs i beräkningsvetenskap (numerisk analys).


Page manager: karin.johansson@liu.se
Last updated: 2022-11-15