Göm menyn

MAI0093
Gruppteori/
Group Theory

Poäng: 6 hp

Kursledare: Milagros Izquierdo

Kurslitteratur: J. J. Rotman, An Introduction to the Theory of Groups (GTM148, Sringer-Verlag, 1995).
Brevidlitteratur:
N. Biggs, Finite Groups of Automorphisms (Cambridge University Press, 1971)
D. Dummit & R. Foote, Abstract Algebra (Prentice Hall, 1999 2nd ed.)
D. Gorenstein, Finite Groups (Springer-Verlag, 2001)
B. Huppert, Endlische Gruppen (Springer-Verlag, 1967)
W. S. Massey, Algebraic Topology: An Introduction (Springer-Verlag, 1991)

Kursinnehåll: Verkan av en grupp och Sylowsatser. Principalserier, nillpotenta grupper. Kohomologi och Shurs lemma, grupputvidgningar. Frigrupper och övertäckningar.

Organisation: Redovisningar.

Examination: TEN1 Redovisningar, 6 hp.

Förkunskapskrav: Linjär algebra, abstrakt algebra.


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-04-29