Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

MAI0092
Ett sociologiskt perspektiv på matematikdidaktisk forskning/
A sociological approach to research in mathematics education

Poäng: 3 hp

Kursledare: Christer Bergsten

Kurslitteratur:

  • Dowling, P. (1996). A socialogical analysis of school mathematics texts. Educational Studies in Mathematics, 31, 389-415.
  • Jablonka, E. (2010). Sociological perspectives in research in mathematics education. In the Proceedings of the Annual Symposium of the Finnish Mathematics and Science Education Research Association, 7-8 November, 2008, Rovaniemi, Finland.
  • Wedege, T. (2005). "Mathematics - that's what I can't do" - People's affective and social relationship with mathematics. In C. Bergsten & B. Grevholm (Eds.), Conceptions of mathematics. Proceedings of norma01. Linköping: SMDF.

Som referenslitteratur till begreppet 'mathematical literacy' rekommenderas följande handbokskapitel:

  • Jablonka, E. (2003). Mathematical literacy. In A. Bishop et al. (EDS.), Second international handbook of mathematics education, Part one (ss. 75-102). Dordrecht: Kluwer.

Kursinnehåll, organisation och examination:

Sociologisk ansats i matematikdidaktisk forskning, speglad genom litteratur samt föredrag och bidrag vid MADIF7, Stockholm 26-27 januari 2010.

1. Delta i MADIF7 och läsa kurslitteraturen (se ovanför).

2. Välj och läs en av de forskningsrapporter som presenteras och som har koppling till konferensens tema, delta i seminariet då denna rapport diskuteras och för anteckningar. Skriv sedan en sammanfattning av det som du uppfattar som huvuddragen i rapporten och seminariediskussionen, med en egen avslutande kritisk diskussion.

3a. Om du har en egen presentation vid MADIF7 (papper eller kort presentation): sammanfatta och skriv en kritisk kommentar till diskussionen under seminariet.

3b. Om du inte har en egen presentation vid MADIF7: Sammanfatta en av artiklarna i kurslitteraturen och relatera där det är möjligt till ditt eget forskningsprojekt.

Det två texterna, var och en på cirka 3-5 sidor, skickas elektroniskt till examinatorn senast 15 mars 2010.

Förkunskapskrav:


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-11-15