Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

MAI0087
Matematikens historia/
History of Mathematics

Poäng: 8 hp

Kursledare: Johanna Pejlare

Kursinnehåll: Flera av landets främsta forskare i matematikens historia är inbjudna föreläsare i kursen, som kommer att ta upp den moderna matematikens utveckling från 1600-talet fram till början av 1900-talet.

Organisation: Föreläsningar och seminarier, inlämningsuppgifter.

Examination: Kursen examineras genom aktivt deltagande i föreläsningar och seminarier, inlämningsuppgifter samt medverkande vid en avslutningskonferens, där deltagarna får presentera projektarbeten som de skriver under kursens gång. Vid avslutningskonferensen kommer dessutom internationellt kända forskare i matematikens historia att delta.

Förkunskapskrav:

Kursens hemsida


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-04-29