Hide menu

Polopoly will be shut down December 15, 2023. Existing pages will have to be moved or removed before that date. Empolyees may read more at FAQ Polopoly Avveckling

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

MAI0087
Matematikens historia/
History of Mathematics

Poäng: 8 hp

Kursledare: Johanna Pejlare

Kursinnehåll: Flera av landets främsta forskare i matematikens historia är inbjudna föreläsare i kursen, som kommer att ta upp den moderna matematikens utveckling från 1600-talet fram till början av 1900-talet.

Organisation: Föreläsningar och seminarier, inlämningsuppgifter.

Examination: Kursen examineras genom aktivt deltagande i föreläsningar och seminarier, inlämningsuppgifter samt medverkande vid en avslutningskonferens, där deltagarna får presentera projektarbeten som de skriver under kursens gång. Vid avslutningskonferensen kommer dessutom internationellt kända forskare i matematikens historia att delta.

Förkunskapskrav:

Kursens hemsida


Page manager: karin.johansson@liu.se
Last updated: 2014-04-29