Göm menyn

MAI0085
Galoisteori /
Galois Theory

Poäng: 8 hp

Kursledare: Leif Melkersson

Kurslitteratur: Kap 6 (och kap 5) i LANG: Algebra, Springer, GTM 211 eller ARTIN: Galois theory (Dover).

Kursinnehåll: I Galoisteori studeras teorin för kroppar och undersökes rötterna till polynom med användning av gruppteori.

Organisation: Undervisningen består dels av föreläsningar, dels av redovisning och diskussion av inlämningsuppgifter. Dessa utgör examinationen.

Examination: Undervisningen består dels av föreläsningar, dels av redovisning och diskussion av inlämningsuppgifter. Dessa utgör examinationen.

Förkunskapskrav: Kunskaper om grupper och polynom motsvarande kursen Abstrakt algebra på grundkursnivån. Mera avancerade begrepp inom gruppteorin som lösbarhet ingår i kursen och gås igenom där.


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-04-29