Hide menu

Polopoly will be shut down December 15, 2023. Existing pages will have to be moved or will be removed at that date. Empolyees may read more at FAQ Polopoly Avveckling

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

MAI0085
Galoisteori /
Galois Theory

Poäng: 8 hp

Kursledare: Leif Melkersson

Kurslitteratur: Kap 6 (och kap 5) i LANG: Algebra, Springer, GTM 211 eller ARTIN: Galois theory (Dover).

Kursinnehåll: I Galoisteori studeras teorin för kroppar och undersökes rötterna till polynom med användning av gruppteori.

Organisation: Undervisningen består dels av föreläsningar, dels av redovisning och diskussion av inlämningsuppgifter. Dessa utgör examinationen.

Examination: Undervisningen består dels av föreläsningar, dels av redovisning och diskussion av inlämningsuppgifter. Dessa utgör examinationen.

Förkunskapskrav: Kunskaper om grupper och polynom motsvarande kursen Abstrakt algebra på grundkursnivån. Mera avancerade begrepp inom gruppteorin som lösbarhet ingår i kursen och gås igenom där.


Page manager: karin.johansson@liu.se
Last updated: 2022-11-14