Göm menyn

MAI0072
Numerisk lösning av PDE med finita elementmetoden/
Numerical solution of PDE using the Finite Element Method

Antal poäng: 6 hp

Kursledare: Lars Eldén

Kurslitteratur: M. Gockenbach, Understanding and Implementing the Finite Element Method.

Kursinnehåll: Introduktion till Sobolevrum, viss funktionalanalytisk fördjupning (i förhållande till kursboken), varaiationsformulering av elliptiska randvärdesproblem, Ritz-Galerkins metod, finita element, approximationsegenskaper och feluppskattningar, beräkningsaspekter, triangulering, Lagrange-element, multigridmetoden, adaptiv nätgenerering.

Organisation: Storseminarier.

Examination: Muntlig tentamen, inlämningsuppgifter.

Förkunskapskrav: Grundutbildningskurser i PDE och beräkningsvetenskap, gärna forskarutbildningskurser i iterativa metoder för lineära system.


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-04-29