Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

MAI0072
Numerisk lösning av PDE med finita elementmetoden/
Numerical solution of PDE using the Finite Element Method

Antal poäng: 6 hp

Kursledare: Lars Eldén

Kurslitteratur: M. Gockenbach, Understanding and Implementing the Finite Element Method.

Kursinnehåll: Introduktion till Sobolevrum, viss funktionalanalytisk fördjupning (i förhållande till kursboken), varaiationsformulering av elliptiska randvärdesproblem, Ritz-Galerkins metod, finita element, approximationsegenskaper och feluppskattningar, beräkningsaspekter, triangulering, Lagrange-element, multigridmetoden, adaptiv nätgenerering.

Organisation: Storseminarier.

Examination: Muntlig tentamen, inlämningsuppgifter.

Förkunskapskrav: Grundutbildningskurser i PDE och beräkningsvetenskap, gärna forskarutbildningskurser i iterativa metoder för lineära system.


Page manager: karin.johansson@liu.se
Last updated: 2022-11-14