Göm menyn

MAI0065
Funktionalanalys/
Functional analysis

Poäng: 8 hp

Kursledare: Anders Björn

Kurslitteratur: Gert K. Pedersen, Analyis Now, Springer, Corrected Second printing, 1995. ISBN 0-387-96788-5.

Kursinnehåll: Konvergens, kontinuitet och kompakthet i topologiska och metriska rum, normerade rum, hilbertrum, banachrum, dualrum, svag konvergens, svaga topologier, svag*-topologier, begränsade linjära operatorer, Hahn-Banachs sats, Banach-Steinhaus sats, satsen om öppna avbildningar, satsen om den slutna grafen, kompakta operatorer, fredholmoperatorer, lite spektralteori.

Organisation: Föreläsningar och problemlösningsseminarier.

Examination: Lösning av uppgifter som redovisas vid seminarierna.

Förkunskapskrav: TATA34 Analys överkurs, TATM85 Funktionalanalys, och MAI0067 Integrationsteori, eller motsvarande.

Kursens hemsida


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-04-05