Göm menyn

MAI0064
Gröbnerbaser/
Gröbner bases

Poäng: 8 hp

Kursledare: Jan Snellman

Kurslitteratur:

  • D. Cox, J. Little, D. O'Shea: Ideals, varieties, and algorithms, Springer-Verlag 1992
  • R. Fröberg: An introduction to Gröbner bases, John Wiley & sons 1997

Kursinnehåll: Gröbnerbaser och Buchbergers algoritm, eliminationsteori, algebraiska varietéer, konstruktioner i kommutativ algebra (snitt av moduler, kärna samt bild av ringavbildningar). Metoder för lösning av nolldimensionella system av polynomekvationer.

Organisation: Meddelas senare.

Examination: Inlämningsuppgifter, seminarier.

Förkunskapskrav: Grundläggande algebra.


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-09-07