Hide menu

Polopoly will be shut down December 15, 2023. Existing pages will have to be moved before or will be removed at that date. Empolyees may read more at FAQ Polopoly Avveckling

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

MAI0064
Gröbnerbaser/
Gröbner bases

Poäng: 8 hp

Kursledare: Jan Snellman

Kurslitteratur:

  • D. Cox, J. Little, D. O'Shea: Ideals, varieties, and algorithms, Springer-Verlag 1992
  • R. Fröberg: An introduction to Gröbner bases, John Wiley & sons 1997

Kursinnehåll: Gröbnerbaser och Buchbergers algoritm, eliminationsteori, algebraiska varietéer, konstruktioner i kommutativ algebra (snitt av moduler, kärna samt bild av ringavbildningar). Metoder för lösning av nolldimensionella system av polynomekvationer.

Organisation: Meddelas senare.

Examination: Inlämningsuppgifter, seminarier.

Förkunskapskrav: Grundläggande algebra.


Page manager: karin.johansson@liu.se
Last updated: 2022-11-15