Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

MAI0063
Komplex analys/
Complex analysis

Poäng: 8 hp

Kursledare: Lars Alexandersson

Kurslitteratur: Mats Andersson: Topics in Complex Analysis, Springer-Verlag 1996.

Kursinnehåll: Integralrepresentation av analytiska funktioner; potensserieutvecklingar och residuer; globala Cauchy-satser. Konforma avbildningar; Riemann-sfären och projektiva rummet. Approximation med rationella funktioner; Mittag-Lefflers sats och den inhomogena Cauchy-Riemann-ekvationen; analytisk fortsättning; enkelt sammanhängande områden. Harmoniska funktioner; subharmoniska funktioner. Weierstrass' sats; nollställen och tillväxt.

Organisation: Föreläsningar och problemseminarier samt presentationer.

Examination: Problemseminarier och inlämningsuppgifter samt presentationer av material som ligger kursen nära.

Förkunskapskrav: Doktorandkurserna i integrationsteori och funktionalanalys. Grundutbildningskurs i komplex analys.

Kursens hemsida


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-11-15