Hide menu

Polopoly will be shut down December 15, 2023. Existing pages will have to be moved or removed before that date. Empolyees may read more at FAQ Polopoly Avveckling

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

MAI0063
Komplex analys/
Complex analysis

Poäng: 8 hp

Kursledare: Lars Alexandersson

Kurslitteratur: Mats Andersson: Topics in Complex Analysis, Springer-Verlag 1996.

Kursinnehåll: Integralrepresentation av analytiska funktioner; potensserieutvecklingar och residuer; globala Cauchy-satser. Konforma avbildningar; Riemann-sfären och projektiva rummet. Approximation med rationella funktioner; Mittag-Lefflers sats och den inhomogena Cauchy-Riemann-ekvationen; analytisk fortsättning; enkelt sammanhängande områden. Harmoniska funktioner; subharmoniska funktioner. Weierstrass' sats; nollställen och tillväxt.

Organisation: Föreläsningar och problemseminarier samt presentationer.

Examination: Problemseminarier och inlämningsuppgifter samt presentationer av material som ligger kursen nära.

Förkunskapskrav: Doktorandkurserna i integrationsteori och funktionalanalys. Grundutbildningskurs i komplex analys.

Kursens hemsida


Page manager: karin.johansson@liu.se
Last updated: 2022-11-15