Göm menyn

MAI0062
Flöden i nätverk/
Network flows

Poäng: 9 hp

Kursledare: Kaj Holmberg

Kurslitteratur: Ahuja, Magnanti, Orlin: Network Flows.

Kursinnehåll: Delar av ovanstående bok, dvs optimeringsproblem i nätverk, flödesproblem, billigaste väg etc.

Organisation: Självstudier.

Examination: Inlämning/redovisning av ett större antal uppgifter ur boken.

Förkunskaper: LP, ILP, grunder i optimering.


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-03-18