Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

MAI0062
Flöden i nätverk/
Network flows

Poäng: 9 hp

Kursledare: Kaj Holmberg

Kurslitteratur: Ahuja, Magnanti, Orlin: Network Flows.

Kursinnehåll: Delar av ovanstående bok, dvs optimeringsproblem i nätverk, flödesproblem, billigaste väg etc.

Organisation: Självstudier.

Examination: Inlämning/redovisning av ett större antal uppgifter ur boken.

Förkunskaper: LP, ILP, grunder i optimering.


Page manager: karin.johansson@liu.se
Last updated: 2019-03-18