Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

MAI0061
Heltalsoptimering/
Integer programming

Poäng: 9 hp

Kursledare: Torbjörn Larsson

Kurslitteratur: L.A. Wolsey: Integer Programming, Wiley-Interscience 1998. Kompletterande material om några valda tillämpningar inom området.

Kursinnehåll: Enligt kurslitteraturen.

Organisation: Självstudier och deltagarledda seminarier omfattande teori och problemlösning.

Examination: Aktivt deltagande.

Förkunskapskrav: Grundläggande kurser i optimeringslära och linjär algebra. Helst även en forskarutbildningskurs i linjär optimering.


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-11-15