Hide menu

Polopoly will be shut down December 15, 2023. Existing pages will have to be moved or removed before that date. Empolyees may read more at FAQ Polopoly Avveckling

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

MAI0061
Heltalsoptimering/
Integer programming

Poäng: 9 hp

Kursledare: Torbjörn Larsson

Kurslitteratur: L.A. Wolsey: Integer Programming, Wiley-Interscience 1998. Kompletterande material om några valda tillämpningar inom området.

Kursinnehåll: Enligt kurslitteraturen.

Organisation: Självstudier och deltagarledda seminarier omfattande teori och problemlösning.

Examination: Aktivt deltagande.

Förkunskapskrav: Grundläggande kurser i optimeringslära och linjär algebra. Helst även en forskarutbildningskurs i linjär optimering.


Page manager: karin.johansson@liu.se
Last updated: 2022-11-15