Göm menyn

MAI0058
Primala och duala dekompositionsmetoder, mindre kurs/
Primal and dual decompositon methods, introductory course

Poäng: 9 hp

Kursledare: Kaj Holmberg

Kurslitteratur: Kaj Holmberg - Primal and dual decomposition methods and search methods.

Kursinnehåll:

  • Grundläggande matematik och begrepp
  • Representation av konvexa mängder och funktioner
  • Informationsgenerering
  • Lagrangedualitet
  • Duala sökmetoder
  • Primala och primal-duala sökmetoder
  • Duala dekompositionsmetoder
  • Primala dekompositionsmetoder
  • Primal-duala dekompositionsmetoder

Organisation: Lärarledda diskussioner. (Ni läser in materialet. Vi träffas då och då och går igenom.)

Examination: Omfattande tentamen (skriftlig eller muntlig), några inlämningsuppgifter samt en presentation av en forskningsartikel.

Förkunskapskrav: -


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-09-07