Hide menu

Polopoly will be shut down December 15, 2023. Existing pages will have to be moved or will be removed at that date. Empolyees may read more at FAQ Polopoly Avveckling

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

MAI0058
Primala och duala dekompositionsmetoder, mindre kurs/
Primal and dual decompositon methods, introductory course

Poäng: 9 hp

Kursledare: Kaj Holmberg

Kurslitteratur: Kaj Holmberg - Primal and dual decomposition methods and search methods.

Kursinnehåll:

  • Grundläggande matematik och begrepp
  • Representation av konvexa mängder och funktioner
  • Informationsgenerering
  • Lagrangedualitet
  • Duala sökmetoder
  • Primala och primal-duala sökmetoder
  • Duala dekompositionsmetoder
  • Primala dekompositionsmetoder
  • Primal-duala dekompositionsmetoder

Organisation: Lärarledda diskussioner. (Ni läser in materialet. Vi träffas då och då och går igenom.)

Examination: Omfattande tentamen (skriftlig eller muntlig), några inlämningsuppgifter samt en presentation av en forskningsartikel.

Förkunskapskrav: -


Page manager: karin.johansson@liu.se
Last updated: 2022-11-15