Göm menyn

MAI0057
Linjär optimering/
Linear optimization

Poäng: 14 hp

Kursledare: Torbjörn Larsson

Kurslitteratur: K.G. Murty: Linear Programming, Wiley 1983. Kompletterande material.

Kursinnehåll: Linjärprogrammeringsteori, simplexmetoden, LP-dualitet, känslighetsanalys, specialiserade simplexmetoder, icke-simplexmetoder för linjär optimering, särskilt inrepunktsmetoder.

Organisation: Självstudier och deltagarledda seminarier omfattande teori och problemlösning.

Examination: Aktivt deltagande och tentamen.

Förkunskapskrav: Grundläggande kurser i optimeringslära och linjär algebra.


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-04-29