Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

MAI0057
Linjär optimering/
Linear optimization

Poäng: 14 hp

Kursledare: Torbjörn Larsson

Kurslitteratur: K.G. Murty: Linear Programming, Wiley 1983. Kompletterande material.

Kursinnehåll: Linjärprogrammeringsteori, simplexmetoden, LP-dualitet, känslighetsanalys, specialiserade simplexmetoder, icke-simplexmetoder för linjär optimering, särskilt inrepunktsmetoder.

Organisation: Självstudier och deltagarledda seminarier omfattande teori och problemlösning.

Examination: Aktivt deltagande och tentamen.

Förkunskapskrav: Grundläggande kurser i optimeringslära och linjär algebra.


Page manager: karin.johansson@liu.se
Last updated: 2022-11-15