Hide menu

Polopoly will be shut down December 15, 2023. Existing pages will have to be moved or will be removed at that date. Empolyees may read more at FAQ Polopoly Avveckling

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

MAI0057
Linjär optimering/
Linear optimization

Poäng: 14 hp

Kursledare: Torbjörn Larsson

Kurslitteratur: K.G. Murty: Linear Programming, Wiley 1983. Kompletterande material.

Kursinnehåll: Linjärprogrammeringsteori, simplexmetoden, LP-dualitet, känslighetsanalys, specialiserade simplexmetoder, icke-simplexmetoder för linjär optimering, särskilt inrepunktsmetoder.

Organisation: Självstudier och deltagarledda seminarier omfattande teori och problemlösning.

Examination: Aktivt deltagande och tentamen.

Förkunskapskrav: Grundläggande kurser i optimeringslära och linjär algebra.


Page manager: karin.johansson@liu.se
Last updated: 2022-11-15