Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

MAI0056
Linjär optimering, mindre kurs/
Linear optimization, introductory course

Poäng: 9 hp

Kursledare: Torbjörn Larsson

Kurslitteratur: K.G. Murty: Linear Programming, Wiley 2001.

Kursinnehåll: Linjärprogrammeringsteori, simplexmetoden, LP-dualitet, känslighetsanalys, specialiserade simplexmetoder.

Organisation: Självstudier och deltagarledda seminarier omfattande teori och problemlösning.

Examination: Aktivt deltagande.

Förkunskapskrav: Grundläggande kurser i optimeringslära och linjär algebra.


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-11-15