Göm menyn

MAI0056
Linjär optimering, mindre kurs/
Linear optimization, introductory course

Poäng: 9 hp

Kursledare: Torbjörn Larsson

Kurslitteratur: K.G. Murty: Linear Programming, Wiley 2001.

Kursinnehåll: Linjärprogrammeringsteori, simplexmetoden, LP-dualitet, känslighetsanalys, specialiserade simplexmetoder.

Organisation: Självstudier och deltagarledda seminarier omfattande teori och problemlösning.

Examination: Aktivt deltagande.

Förkunskapskrav: Grundläggande kurser i optimeringslära och linjär algebra.


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-04-29