Hide menu

Polopoly will be shut down December 15, 2023. Existing pages will have to be moved or removed before that date. Empolyees may read more at FAQ Polopoly Avveckling

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

MAI0056
Linjär optimering, mindre kurs/
Linear optimization, introductory course

Poäng: 9 hp

Kursledare: Torbjörn Larsson

Kurslitteratur: K.G. Murty: Linear Programming, Wiley 2001.

Kursinnehåll: Linjärprogrammeringsteori, simplexmetoden, LP-dualitet, känslighetsanalys, specialiserade simplexmetoder.

Organisation: Självstudier och deltagarledda seminarier omfattande teori och problemlösning.

Examination: Aktivt deltagande.

Förkunskapskrav: Grundläggande kurser i optimeringslära och linjär algebra.


Page manager: karin.johansson@liu.se
Last updated: 2022-11-15