Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

MAI0055
Introduktion till matematikdidaktiken som forskningsfält/
Introduction to the didactics of mathematics

Poäng: 7.5 hp

Kursledare: Christer Bergsten

Kurslitteratur:

Kursinnehåll: Kursen består av fyra delar A, B, C och D, som läses i denna ordning.

Organisation: Kursen är avsedd att vara en introduktionskurs för forskarstuderande i matematik med didaktisk inriktning. Den innehåller en initial orientering i det matematik didaktiska forskningsfältet och dess frågeställningar, metoder och resultat, samt mer ingående studier av ett mindre antal artiklar/rapporter. Inget av dessa områden behandlas uttömmande, utan bör följas upp och vidareutvecklas i kommande kurser. Studenterna förväntas ta del av den anvisade litteraturen, genomföra enkla analyser av några artiklar/rapporter, samt träna. projektformulering.

Examination: Kursen genomförs som en läs- och seminariekurs, med examination genom redovisningar och diskussioner vid ett antal seminarier i liten grupp.

Förkunskapskrav:


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-11-15