Göm menyn

MAI0052
Icke-linjär analys/
Nonlinear analysis

Poäng: 7.5 hp

Kursledare: Vladimir Kozlov

Kurslitteratur: Zeidler, Eberhard, Applied functional analysis. Main principles and their applications, Applied Mathematical Sciencies, 109, Springer-Verlag, New York, 1995.

Kursinnehåll: För att studera många viktiga fysikaliska fenomen räcker det inte med att använda linjära approximerade ekvationer, utan en mera fullständig icke-linjär modell måste tillämpas. I den här kursen kommer jag att presentera grundläggande metoder som man använder för att studera sådana icke-linjära modeller. Tillämpningar av dessa metoder kommer också att diskuteras. Några av de ämnen som tas upp i kursen är: Banachs, Brouwers och Shauders fixpunktsatser, tillämpningar gällande existens och entydighet för lösningar till ordinära differentialekvationer, differential- och integralkalkyl i Banachrum och variationsmetoder, tillämpningar på olika fysikaliska problem, monotona operatorer.

Organisation:

Examination:

Förkunskapskrav:


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-04-29