Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

MAI0052
Icke-linjär analys/
Nonlinear analysis

Poäng: 7.5 hp

Kursledare: Vladimir Kozlov

Kurslitteratur: Zeidler, Eberhard, Applied functional analysis. Main principles and their applications, Applied Mathematical Sciencies, 109, Springer-Verlag, New York, 1995.

Kursinnehåll: För att studera många viktiga fysikaliska fenomen räcker det inte med att använda linjära approximerade ekvationer, utan en mera fullständig icke-linjär modell måste tillämpas. I den här kursen kommer jag att presentera grundläggande metoder som man använder för att studera sådana icke-linjära modeller. Tillämpningar av dessa metoder kommer också att diskuteras. Några av de ämnen som tas upp i kursen är: Banachs, Brouwers och Shauders fixpunktsatser, tillämpningar gällande existens och entydighet för lösningar till ordinära differentialekvationer, differential- och integralkalkyl i Banachrum och variationsmetoder, tillämpningar på olika fysikaliska problem, monotona operatorer.

Organisation:

Examination:

Förkunskapskrav:


Page manager: karin.johansson@liu.se
Last updated: 2022-11-15