Göm menyn

MAI0051
Konstruktion av vetenskaplig programvara (projekt)/
Writing Scientific Software (project)

Antal poäng: 1.5 hp

Kursledare: Lars Eldén

Kurslitteratur och kursinnehåll: So Oliveira, D Stewart, Writing scientific software, Cambridge University Press, 2006. Tidskriftsartiklar och bokkapitel.

Organisation: Numerical software, developing software, efficiency in time and memory, tools, design examples, (kapitelrubriker i kursboken), algorithms, and their object-oriented implementation.

Examination: Seminariepresentationer, programmeringsprojekt helst i anslutning till doktorandens forskning.

Förkunskapskrav : Antagningskraven för forskarutbildning vid LiTH.


Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-04-29